Василівська районна державна адміністрація
Запорізька область, Василівський район
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Регламент роботи райдержадміністрації

І. Загальні положення

1. Регламент Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі — районна державна адміністрація, райдержадміністрація).

2. Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної і районної державних адміністрацій та цим Регламентом.

3. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих Василівською районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

4. Робота райдержадміністрації, її  апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), а також із начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

6. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), а також із юридичним відділом апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

7. Положення про апарат районної державної адміністрації розробляється юридичним відділом апарату районної державної адміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

ІІ. Розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, іншими посадовими особами районної державної адміністрації

1. Розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду. 

При цьому повинні бути визначені:

  1. функції і повноваження, закріплені за посадовою особою;

  2. структурні підрозділи районної державної адміністрації, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;

  3. підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

  4. порядок заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників голови, керівника апарату в разі їх відсутності.

Головою районної державної адміністрації визначаються також обов'язки посадових осіб щодо взаємодії з відповідними органами місцевого самоврядування району.

2. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

 

ІІІ. Планування роботи районної державної адміністрації

1. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

2. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами згідно з додатком 1, які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації, а у разі потреби - оперативними (тижневими) планами, що візуються керівником апарату  райдержадміністрації і затверджуються головою районної державної адміністрації.

3. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів, погодженими із першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи подаються до відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації відповідно до 15 грудня і 15 числа останнього місяця кварталу. 

4. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших делегованих Василівською районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

6. До планів роботи райдержадміністрації включаються:

       1) актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу  та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності райдержадміністрації, її взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів з їх врегулювання;

      2)  перелік актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

      3) питання про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

      4) питання про діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації. Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів
 райдержадміністрації як правило, передбачає проведення комплексної або цільової  перевірки стану справ у відповідній галузі;

      5) основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або в яких бере участь райдержадміністрація.

7. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

8. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Питання виключаються з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

9. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пунктів 5-7 розділу ІІІ цього Регламенту.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

11. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації   (відповідно до розподілу обов’язків), керівниками структурних підрозділів   райдержадміністрації та її апарату.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату подають до відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації узгоджені звіти про виконання квартального плану роботи (попереднього кварталу) до 05 числа першого місяця наступного кварталу та щороку до 25 січня - звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації. 

12. Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її офіційному сайті Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі — офіційний сайт Василівської РДА).

13. Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації враховуються пропозиції першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації та щоп’ятниці подаються до відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації готує проєкт оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації, який візується керівником апарату райдержадміністрації та затверджується головою райдержадміністрації.

14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",  проводиться  відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату, затверджених заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). 

 

ІV. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

1. Структуру апарату Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – апарат райдержадміністрації) визначає голова райдержадміністрації.

2. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проєкти доручень голови, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

2) здійснює опрацювання  проєктів розпоряджень, розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проєкти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

3) за дорученням керівника апарату райдержадміністрації розробляє проєкти наказів з організаційних та кадрових питань;

4) перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання законодавчих актів, доручень Прем’єр-міністра України, доручень і розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації); вивчає й узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання законодавчих актів, доручень і розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;

5) за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку  відповідних територій;

6) здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

7) забезпечує виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення антикорупційних дій в апараті райдержадміністрації;

8) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

9) проводить разом зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного й суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; 

10) бере участь у підготовці звітів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а також про реалізацію  повноважень,  делегованих районною радою;

11) здійснює організаційно-технічне забезпечення засідань колегії районної державної адміністрації, а також нарад, що проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

12) здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату  райдержадміністрації; 

13) забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному приміщенні райдержадміністрації;

14) забезпечує належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

15) організовує заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням на території району;

16) забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

17) виконує інші функції відповідно до цього Регламенту та за дорученням керівництва райдержадміністрації.

3. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату райдержадміністрації, який є керівником державної служби.

Керівник апарату райдержадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації в порядку передбаченому законодавством про державну службу.

Керівник апарату райдержадміністрації видає накази з питань, що належать до його компетенції.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату райдержадміністрації його обов’язки виконує керівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

4. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації,   територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевого самоврядування.

5. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про апарат Василівської районної державної адміністрації Запорізької області, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

VКадрова робота

1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

2. Організація роботи з управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

3. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації.

У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки з питань управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорії посад державної служби, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю.

5. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з  метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх  службової діяльності підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

6. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

7. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації  працівника оформляється особова справа.

8. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права та начальника відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

VІ. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 (далі – Інструкція з діловодства).

Інструкція з діловодства розробляється відділом з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації та затверджується головою райдержадміністрації.

Основні функції з діловодства в райдержадміністрації виконується відділом з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, який безпосередньо здійснює ділове обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов’язану з документами, і відповідає за організацію і правильне ведення діловодства в державному органі в цілому.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівники її структурних підрозділів.

3. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів в районній державній адміністрації визначається окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

VIІОрганізація розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому громадян, розгляду запитів на доступ до публічної інформації

1. Райдержадміністрація відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції» організовує розгляд звернень громадян. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

3. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) , або за їх дорученням керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату, яким доручено згідно з резолюціями керівництва райдержадміністрації розгляд звернень.

4. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, перший заступник, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації та оприлюднюється на офіційному сайті Василівської РДА та інформаційному стенді на першому поверсі адміністративної будівлі.

У структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим наказом керівника відповідного підрозділу.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

 5. Виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації  проводяться згідно з графіком, який щоквартально затверджується головою районної державної адміністрації.

Порядок організації та проведення керівництвом райдержадміністрації особистих прийомів громадян, у т.ч. виїзних, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у статті               5 Закону України «Про звернення громадян», повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження.

7. Письмові звернення, у яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень районної державної адміністрації, пересилаються для розгляду за належністю до органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не пізніше 5 робочих днів із дня надходження до районної державної адміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

8. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу із розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

9. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України "Про звернення громадян", здійснює відділ роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації.

10. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, голова, перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

11. Організація розгляду запитів щодо надання публічної інформації здійснюється згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації» та порядком, що затверджується окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

12. На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до районної державної адміністрації, забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією України права на звернення до органів державної влади, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи із зверненнями у райдержадміністрації утворена постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації. Очолює комісію голова райдержадміністрації. Склад комісії та положення про неї затверджується головою райдержадміністрації.

 

VIІI. Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації 

1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації . 

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації підпорядковується безпосередньо керівникові державної служби районної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності юридичний відділ апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій,  Положенням про юридичний відділ, а також іншими нормативно-правовими актами. 

З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ апарату райдержадміністрації керується актами Мін'юсту.

3. Основними завданнями юридичного відділу апарату райдержадміністрації є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів райдержадміністрації, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

4. Юридичний відділ апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує відповідність законодавству проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

2) проводить правову експертизу проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проєктів у відповідність з вимогами законодавства;

3) визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

4) надає методичну допомогу працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

5) представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

6) виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту, положення про юридичний відділ апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.

 

ІХ. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи  районної державної адміністрації

1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова районної державної адміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо).

Завдання, функції та персональний склад зазначених органів визначає голова районної державної адміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

3. До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (за згодою) та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії  райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

Персональний склад колегії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

4. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається головою райдержадміністрації.

5. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються  питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

6. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

7. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

8. Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення колегії можуть бути реалізовані, як правило, шляхом видання розпорядження голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручення).

9. Організаційне забезпечення засідань колегії, оформлення їх протоколів покладається на відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

10. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію Василівської  районної державної адміністрації Запорізької області, яке затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, та цим Регламентом.

 

Х. Порядок підготовки та проведення нарад в райдержадміністрації

1. Голова райдержадміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

2. Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації, першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації, або окремо визначених працівників згідно з тематикою наради.

3. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

4. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами  не
 пізніше ніж у триденний строк (робочі дні). У протоколі зазначаються прізвища
 та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що
 розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий та особа, що його підготувала. 

5. За підсумками нарад, з метою забезпечення невідкладного виконання термінових заходів або вирішення актуальних питань, що можуть бути оперативно виконані у стислі терміни, голова районної державної адміністрації або його заступники можуть видавати доручення.

6. Оформлення доручень голови районної державної адміністрації за підсумками апаратних нарад та контроль за їх виконанням здійснюється відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, інших нарад – керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку проведення нарад.

7. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови районної державної адміністрації або наказ керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації.

8. Протокол наради голови районної державної адміністрації після підписання реєструється відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

9. Оформлення протоколів нарад, які проводяться заступниками голови районної державної адміністрації, і підготовка відповідних доручень здійснюється структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.

10. Дозвіл на офіційне повідомлення засобів масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати керівник апарату районної державної адміністрації або уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

 

ХІ. Порядок внесення та розгляду проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації

1. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України,  законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до
 закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, в межах своїх повноважень видає розпорядження.

2. Проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проєкти розпоряджень) вносяться першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату як за дорученням голови районної державної адміністрації, так і за власною ініціативою.

Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади в межах своєї компетенції можуть вносити проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації через першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). При цьому на проєкті розпорядження (поряд із підписом першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації) зазначається, яким територіальним органом центрального органу виконавчої влади цей проєкт розроблено, та ставиться підпис керівника зазначеного органу.

У разі коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

3. Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі, коли проєкт розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проєкт надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату готують проєкт листа до відповідної ради за підписом першого заступника, заступників голови  або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) про погодження цього проєкту нормативно-правового акта, який додається до нього. Документи надсилаються рекомендованим листом.

Головний розробник такого проєкту розпорядження додає до нього лист відповідної ради.

4. Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проєкту розпорядження.

5. Головний розробник організовує, спрямовує й координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проєкту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проєкту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

6. Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника беруть участь в опрацюванні та погодженні проєкту розпорядження.

7. Проєкти розпорядження погоджуються шляхом їх візування в аркуші погодження (додаток 2) керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, в обов’язковому порядку: першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови, який відповідає за підготовку проєкту, керівником апарату райдержадміністрації, начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації, начальником відділу з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проєкт розпорядження, а також дата візування. Окремо, до проєкту погодження надається список розсилки (додаток 3).

8. Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», електронні версії проєктів розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, підготовлені відповідно до розділу ХІ цього Регламенту, подаються розробником (головним розробником) проєкту до відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх видання для розміщення на офіційному сайті Василівської РДА.

Після видання головою районної державної адміністрації відповідного розпорядження, розробник проєкту (головний розробник) інформує відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації про зняття з офіційного сайту Василівської РДА проєкту розпорядження, який носить нормативно-правовий характер.

9. Проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації з кадрових питань, з питань нагородження, притягнення до дисциплінарної відповідальності готуються відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

10. Відповідальність у межах своїх посадових повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

11. Проєкти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

12. Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проєкт вважається погодженим без зауважень.

13. За результатами погодження проєкту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 4), в якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

1) погодили проєкт розпорядження без зауважень;

2) висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

3) висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

4) не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

14. Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проєкт розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

15. Копії документів погодження проєкту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

16. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проєкту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 5), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

17. Головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження (додаток 6), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування й прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проєктів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проєктів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

18. У разі, коли проєкт розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проєкту або подаються у вигляді проєкту окремого розпорядження одночасно з основним проєктом. До таких проєктів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 7), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

19. У разі проведення публічного обговорення проєкту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

20. Проєкт розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань. 

У проєкті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проєкти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку території, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

21. У разі розроблення проєкту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Головний розробник разом з проєктом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

  1. копію рішення територіального органу Державної регуляторної служби України про його погодження разом з аналізом його регуляторного впливу;

  2. копію повідомлення про оприлюднення проєкту.

22. Проєкти розпоряджень, які мають нормативно-правовий характер, підлягають оприлюдненню на офіційному сайті районної державної адміністрації не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх розгляду з метою прийняття. Відповідальним за оприлюднення є розробник акта, до проєкту акта ним долучається довідка про розміщення проєкту розпорядження на офіційному сайті Василівської РДА за підписом керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації, який відповідає за інформаційне забезпечення офіційного сайту Василівської РДА.

23. Проєкти розпоряджень з питань, передбачених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01 квітня 1994 року № 4-р «Про затвердження Положення про порядок погодження  з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 1994 року за № 78/287, погоджуються з відділом досліджень і розслідувань в Запорізькій області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

24. Підготовлений проєкт розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими в пунктах 7,14,17,18,19,23,27 розділу Х цього Регламенту.

25. За дорученням голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) опрацювання внесеного проєкту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проєкту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

26. Проєкти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі юридичним відділом апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проєкт розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ апарату райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 8) повертає головному розробникові проєкт розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проєкт розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проєкту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проєкт розпорядження.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації під час правової експертизи:

  1. перевіряє проєкт розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

  2. оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

  3. перевіряє проєкт розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проєкту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує зауваження до такого проєкту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. 

У разі, коли недоліки проєкту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 9).

Проєкт розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Тривалість правової експертизи проєкту розпорядження голови райдержадміністрації допускається до двох робочих днів.

27. Якщо під час опрацювання проєкту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проєкт повертається для доопрацювання та повторного погодження.

28. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації  гідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731.

 Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності після державної реєстрації з дня їх офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній термін введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

29. Розпорядження підписуються головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – особою, яка його заміщає.

30. Якщо розпорядження містить додатки, то це обумовлюється в основному документі. 

Якщо додаток один, то він не нумерується. У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери: Додаток 1, Додаток 2 і т.д. Знак № перед цифровим позначенням не ставиться.

Додатки мають назви, що відповідають зазначеним назвам в основному документі, і друкуються жирним шрифтом. 

Додатки до розпоряджень є їх невід’ємною частиною і підписуються керівником апарату райдержадміністрації, а у разі його відсутності особою, що його заміняє, або керівником структурного підрозділу, що є головним його розробником, у разі, якщо структурний підрозділ є юридичною особою публічного права.

31. Підписані розпорядження реєструються у відділі з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації шляхом присвоєння їм дат та порядкових номерів. Датою розпорядження є дата його підписання. Дата та номер зазначаються у визначеному на бланку місці. Нумерація розпоряджень голови райдержадміністрації здійснюється в межах календарного року. 

Відділ з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, згідно з розрахунком розсилання надсилає їх виконавцям та заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам, а також оприлюднюються на офіційному сайті Василівської РДА.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

32. Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою районної державної адміністрації, копії розпоряджень — печаткою відділу з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

33. Оригінали розпоряджень голови райдержадміністрації підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються у відділі з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації протягом п’яти років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації.

Відповідальність за їх зберігання покладається на начальника відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

 

ХІІ. Порядок підготовки електронних версій проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації

1. Електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають публікації, розміщуються на офіційному офіційному сайті Василівської РДА.

2. Розробники проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації перед поданням на візування керівнику апарату райдержадміністрації подають електронні версії проєктів розпоряджень (крім кадрових) до відділу з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, який робить відмітку в аркуші погодження про прийняття електронних версій.

3. Розробники готують електронні файли проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - файли) текстовим редактором Word у форматі rtf, розмір шрифту - 14 пт., назва шрифту - Times New Roman.

Для назви файлів використовується латиниця. Назва файлів має вигляд - rozp.rtf, назва додатків - dodXX.rtf, де XX - номер додатка.

4. Назва файлів розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХКP.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження,  N - обов'язковий знак перед власним номером,  XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К – ознака кадрового розпорядження, P - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера Р не ставиться), rtf- текстовий формат.

5. Назва файлів додатків розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХDY.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, D - обов'язковий знак перед номером додатка, Y - номер додатка розпорядження.

6. Назва файлів архіву повинна мати такий вигляд: ДДММРРNХХХКР.zip, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К - ознака кадрового розпорядження, Р - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера Р не ставиться), zip - архівний формат.

Наприклад:

1) Розпорядження від 01.04.2021 № 77 з додатками 1 та 2 підлягає
 публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

010421N077P.rtf -  текст розпорядження;

010421N077Dl.rtf -  додаток 1;

010421N077D2.rtf -  додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 010421N077P.zip - в архіві. 

2) Розпорядження від 23.04.2021 № 131 з додатками 1 та 2 не підлягають публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

230421N131.rtf -  текст розпорядження;

230421N131.Dl.rtf - додаток 1; 

230421N131.D2.rtf - додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 230421N131.zip - в архіві.

7. Відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації після реєстрації розпоряджень опрацьовує електронні версії згідно з паперовими оригіналами, здійснює у разі необхідності виправлення, приєднує електронний бланк розпорядження, перейменовує файли згідно з цим Порядком та зберігає електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

8. Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації опрацьовує електронні версії розпоряджень з кадрових питань відповідно до цього Порядку (розділу ХІ пунктів 14-18) та зберігає файли на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

9. Відділ з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації після тиражування здійснює архівацію електронних версій та безпосередню передачу заархівованих електронних версій розпоряджень відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації для розміщення на офіційному сайті Василівської РДА в підрозділі «Розпорядження голови районної державної адміністрації» розділу «Нормативно-правова база» (vasrda.gov.ua).

10. Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації щомісяця забезпечує передачу заархівованих електронних версій розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності до організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації.

11. Головні розробники несуть персональну відповідальність за відповідність електронних версій їх текстовим оригіналам, визначають чи підлягає розпорядження публікації та ставлять свій підпис в аркуші погодження після слів «Електронна версія надана та відповідає текстовому оригіналу».

 

ХІІІ. Порядок проведення публічного обговорення проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації

1. Проєкт розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь