ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Червень 2021 »
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24  
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Нд 6 13 20 27  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 473243 разів

Василівська міська рада

Переглядів: 16339 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 16021 разів

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо врахування виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку при визначенні результатів виконання завдань державними службовцями

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі - Закон) НАДС роз’яснює.

Частиною другою статті 44 Закону передбачено, що оцінювання результатів службової діяльності (далі - оцінювання) проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної програми професійного розвитку (далі - індивідуальна програма), а також показників, визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладення).

Згідно з частиною першою статті 49 Закону державний службовець за результатами оцінювання службової діяльності, передбаченого статтею 44 Закону, разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його безпосередній керівник та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює.

Відповідно до пункту 7 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106 (далі - Положення) державні службовці у межах виконання індивідуальних програм мають набирати не менше одного кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) протягом календарного року.

З метою належного виконання вимог Закону, а також для об’єктивного врахування виконання індивідуальної програми при визначенні результатів 

виконання завдань державними службовцями Порядком проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640, (далі - Порядок) визначено відповідні критерії виставлення балів за виконання кожного завдання. З урахуванням змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 940, однією з умов для виставлення найвищого балу («4» бали) є нарахування державному службовцю не менше ніж 0,4 кредиту ЄКТС за результатами проходження професійного навчання відповідно до індивідуальної програми.

З огляду на те, що критерії, які містяться у додатку 4 до Порядку, застосовуються при виставленні балів та визначення оцінки державному службовцю за результатами проведення оціночної співбесіди, обсяг кредитів ЄКТС, нарахований за пройдене професійне навчання, необхідно враховувати на дату заповнення відповідними особами документів, що містяться у додатках 3 та 8 до Порядку.

Також зауважуємо, що постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 940, набрала чинності 16 жовтня 2020 року. У зв’язку з цим повідомляємо наступне.

У рішенні Конституційного Суду України від 09 лютого 1999 року № 1-рп/99 у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) зазначено, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

З огляду на викладене, визначення результатів виконання завдань стосовно державного службовця (проведення оціночної співбесіди, виставлення балів за кожне визначене завдання та загальної оцінки) має здійснюватися на підставі чинного на цей момент законодавства. Тобто, якщо оціночна співбесіда з державним службовцем проводилась 16 жовтня 2020 року і пізніше, то для виставлення найвищого балу за результатами виконання окремого завдання державний службовець повинен мати за результатами проходження професійного навчання в межах індивідуальної програми не менше ніж 0,4 кредиту ЄКТС.

Згідно з пунктами 6 та 7 Положення державний службовець може реалізовувати своє право на професійне навчання через підготовку, підвищення кваліфікації, стажування та самоосвіту. При проходженні будь-якого з перерахованих видів професійного навчання нараховуються кредити ЄКТС, які підлягають обліку.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктами 18-20 Положення професійне навчання може здійснюватися шляхом самоосвіти у формі участі у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками тощо.

Частка самоосвіти серед інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми має становити не менше 10 і не більше 20 відсотків загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС за результатами виконання програми. А у 2020 році частка самоосвіти серед інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми може становити не більше 50 відсотків загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС за результатами виконання програми.

Нарахування та облік кредитів ЄКТС, зокрема за результатами самоосвіти, здійснює служба управління персоналом відповідного державного органу відповідно до наказу НАДС від 12 грудня 2019 року № 226-19 «Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 року за № 1288/34259.

Отже, для належного визначення результатів виконання завдань державним службовцем, зокрема виставлення відповідних балів за кожне визначене завдання, учасникам оцінювання перед проведенням оціночної співбесіди варто актуалізувати інформацію щодо пройденого державним службовцем професійного навчання відповідно до індивідуальної програми.

Принагідно нагадуємо, що проведення оціночних співбесід, може бути здійснено у будь-який прийнятний для відповідних учасників оцінювання спосіб, у тому числі дистанційно за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Вівторок, 27 Жовтня 2020 09:40

Переглядів: 2860


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області