ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Липень 2018 »
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 255344 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 10425 разів

Освіта

Переглядів: 9694 разів

Василівська міська рада

Переглядів: 9289 разів

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності – головного бухгалтера управління соціального захисту населення Василівської районної державної адміністраці

Загальні умови Посадові обов’язки Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності – головний бухгалтер управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) здійснює керівництво діяльністю підрозділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, організовує підвищення кваліфікації ….

 

 

Загальні умови

 

 

Посадові обов’язки

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності – головний бухгалтер управління відповідно до покладених на нього завдань:

1. здійснює керівництво діяльністю підрозділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, організовує підвищення кваліфікації керівників та фахівців бухгалтерської служби.

 2. забезпечує:

- ведення  бухгалтерського обліку  фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складання звітності відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а    також    інших нормативно-правових   актів   щодо   ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі з використанням уніфікованої

автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації  про  господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

 - дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань,  своєчасне  подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірне   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

-  контроль за  наявністю   і  рухом  майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- запобігання виникненню негативних   явищ у фінансово-господарській   діяльності,   виявлення   і  мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

 3.головний бухгалтер зобов’язаний:

- вести   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а    також    інших   нормативно-правових   актів   щодо   ведення  бухгалтерського обліку,  в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- складати на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством;

- здійснювати поточний контроль за дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов'язань,  їх  реєстрації  в  органах  Державної  казначейської служби та здійсненням  платежів  відповідно  до  взятих  бюджетних зобов'язань, правильністю зарахування  та  використання власних надходжень бюджетної установи;

- своєчасно подавати звітність;

- перераховувати податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

- проводити   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

- забезпечувати  дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- брати участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- здійснювати заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами бюджетної установи, що  уповноважені здійснювати   контроль    за    дотриманням  вимог   бюджетного законодавства.

- забезпечувати  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

а) використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів

б) проведення господарських операцій;

в) інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу.

 

 

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад: 5300 грн.

2. Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» зі змінами.

3. Надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду             

на постійній основі

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, декларації для всіх категорій посад державної служби подаються в електронному форматі та розміщуються на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), для входу до системи декларування НАЗК вам необхідно отримати власний електронний цифровий підпис.

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою згідно постанови КМУ від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

.Строк подання документів:

15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Прийом документів здійснюється до 17-00 години 29 травня 2018 року, к. 223, Управління соціального захисту населення Василівської районної державної адміністрації,

бульв. Центральний, 6, м. Василівка

 

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

01 червня 2018 року о 09:00 годині

за адресою: 71601, Запорізька область,

м. Василівка, бульв. Центральний, 6.

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з  питань проведення конкурсу

 

Тихенько Людмила Іванівна

(06175) 7  28  58

 E-mail: Wasilutszn@zp.ukrtel.net 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Особистісні якості

лідерство;

вміння обґрунтовувати власну позицію;

відповідальність,

комунікабельність,

креативність,

активність,

наполегливість, 

вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

2

Командна робота та

взаємодія

співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

неупередженість та об`єктивність;

відкритість;

вміння працювати в команді;

вміння надавати зворотній зв'язок;

вміння ефективної координації з іншими

 

3

Вміння і навички роботи із сучасними інформаційними технологіями

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, вільне володіння ПК, вміння користуватися оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel), або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Професійні знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1. Конституція України;

2. Закон України «Про державну службу»;

3. Закон України «Про запобігання корупції».

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

- Кодекс законів про працю України;

- Закону України «Про очищення влади»;

- Закону України «Про захист персональних даних»;

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- Постанова КМУ від 26 січня 2011 р. N 59

«Про  бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні»,  Постанову КМУ від 26 січня 2011 р. N 59 «Про затвердження Типового положення  про бухгалтерську службу бюджетної установи».    

       

3

Фахові знання

- з основ економіки та соціально-економічних засад функціонування управління;

- з основ державного управління та системи державних органів виконавчої влади, організація їх діяльності.

Середа, 16 Травня 2018 15:59

Переглядів: 82


Поділитися:

ПРО ГОЛОВНЕ

ПроектДПТ-ДДК.pdf

ДПТ_Степногірськ.pdf

РОЗПОРЯДЖЕННЯ23.05.2018№176.doc

РОЗПОРЯДЖЕННЯ23.05.201№177.doc

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 24.05.2018№178.doc

Про новий механізм отримання технічних засобів реабілітації.doc

План графік ПТЛ на І півріччя 2018.doc

Вшанування Героїв України

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Про професійну реабілітацію інвалідів (Інвалідів АТО)

Інформація для мешканців району про оповіщення НС

Процес відведення державних сільгоспземель має стати комфортним і зрозумілим для кожного громадянина

Інформація для громадян України, які приїздять до Василівського району з АР Крим, м_Севастополь, Луганської та Донецької обл

Дорожня карта для людей, внутрішньо переміщених в межах країни

Декларація нова

ЗРАЗОК заповнення заяви та декларації на субсидію

Путівки в санаторій для учасників АТО

Про роботу КЗ «Запорізький обласний центр соціально психологічної допомоги» Запорізької обласної ради.doc

Чого чекати від громад

Рахунки благодійних внесків для внутрішньо переміщеніх осіб

Про зміни до порядку надання субсидії з травня 2017.doc

Інструкція заповнення заяви і декларації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ по СПОСТЕРЕЖНІЙ КОМІСІЇ.rtf

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯпри ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Усадьба Попова
Відкритий Уряд
Кращий державний службовець
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Управління житлово-комунального
 господарства Запорізької облдержадміністрації
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області