ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

         Координатори Регіонального антикризового штабу боротьби з коронавірусною інфекцією у Запорізькій області

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Травень 2020 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 410584 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 13817 разів

Василівська міська рада

Переглядів: 13188 разів

Освіта

Переглядів: 11930 разів

Порядок складання, подання запитів щодо надання публічної інформації в структурному підрозділі райдержадміністрації

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

                                                                01.08.2014   №  31-од

 

ПОРЯДОК

опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

в управлінні соціального захисту населення

Василівської районної державної адміністрації

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (далі за текстом – управління).

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є управління – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання управлінням своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні управління, згідно з повноваженнями.

1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до управління в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4. У разі подання запиту до управління інформація надається згідно з положеннями цього Порядку з врахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

-           П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

-           загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-           підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп.1.5. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних  форм запитів на інформацію, які можна отримати в управлінні.

1.8. Уповноваженою особою  з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) за запитами, адресованими управлінню – Тричева О.А.,заступник начальника управління.

1.9. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, вповноваженою особою перевіряється  обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.10. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.11. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної  інформації», то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

1.12. Визначити місце для роботи запитувачів з документами у кабінеті

№ 102 управління.

 

  1. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

 

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються управлінням у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:00 до 12:45 ).

2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримує секретар управління  та невідкладно (протягом одної години з моменту отримання) передає відповідальній особі. Запити, що надходять  у телефонному режимі, які адресовані управлінню, отримує відповідальна особа управління та невідкладно (протягом однієї години з моменту отримання) передають керівництву для розгляду.

2.3  Запити, щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти  надсилаються на електронну адресу управління «wasilutszn@zp.ukrtel.net». Працівники відділу автоматизації обробки інформації управління періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня – о 9.00, 11.00, 13.00, 15.00) перевіряють наявність надходження нових запитів і терміново передають відповідальній особі.  Нові запити реєструються.

2.4.  На підставі запитів, що надходять  у телефонному режимі, заповнюється форма запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.5. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.

 

3. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

 

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.5. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 1.5. цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до управління фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до  управління наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані  управлінню здійснюється відповідальною особою та реєструють у відповідному журналі.

3.4. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту за телефоном відповідальна особа заповнює форму запиту, та  реєструє. На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в якій, крім даних, зазначених у пп.1,5 цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

3.5. На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації, проставляється штамп з реєстраційним номером на другому екземплярі запиту, якого запитувач залишає собі (у разі його стовідсотковій автентичності першому екземпляру запиту, який залишається в  управлінні).

3.6. Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві  управління протягом 2 років з дати реєстрації.

 

4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 

4.1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані  управлінню, здійснює відповідальна особа та передає на резолюцію начальнику управління.

4.2.  Резолюція оформлюється протягом 3 робочих годин з часу реєстрації запиту. Для термінових запитів з терміном розгляду 48 годин резолюція оформлюється протягом 1 години після реєстрації запиту.

4.4. Відповідальна особа  не рідше ніж два рази на день (о 10:00 годині та 14:00 годині) передає запити з відповідною резолюцією до структурних відділів управління, які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним відділам управління негайно відразу після накладення резолюції. Час передачі запитів до структурних відділів фіксується у відповідному журналі.

4.6. Структурні відділи управління розглядають запит та готують проект відповіді за підписом начальника управління. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) готується проект відповіді за підписом заступника начальника управління.

4.7. Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.8. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але  не може перевищувати 5 робочих днів.

4.9. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних відділів управління, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний відділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

4.10. Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований начальником структурного відділу, який готував проект (у випадку, коли інформацію готували декілька структурних відділів, проект відповіді візують всі начальники відділів), подається  для підпису начальником  управління.

 4.11. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом начальника управління та копії документів скануються і відправляються електронною поштою у форматі «PDF».

4.12. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні із начальником управління.

4.13. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний відділ управління, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження, за підписом начальника управління.

4.14. Начальники  структурних відділів управління несуть персональну відповідальність за розгляд запитів щодо надання публічної інформації, згідно з резолюцією, та дотримання термінів їх розгляду а також за зміст підготовлених проектів відповідей.

4.15. Після підписання відповіді на запит, відповідь з додатками передається секретарю управління для відправлення запитувачу.

 

5. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 

5.1. Відповідальна особа управління  здійснює  контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними відділами управління.

5.2. Датою та часом фактичного виконання відповідним структурним відділом  управління завдання з розгляду запиту вважається дата та час реєстрації у відповідному журналі факту надання відповіді запитувачу.

5.3. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу структурним відділом управління відповідальна особа  протягом одного робочого дня інформує про цей факт начальника управління для вжиття відповідних заходів.

 

 

Заступник

начальника управління                                                        О.А.Тричева

Четвер, 21 Січня 2016 10:50

Переглядів: 599

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області