ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

         Координатори Регіонального антикризового штабу боротьби з коронавірусною інфекцією у Запорізькій області

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Липень 2020 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 422085 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 14039 разів

Василівська міська рада

Переглядів: 13407 разів

Освіта

Переглядів: 12131 разів

Порядок складання, подання запитів щодо надання публічної інформації в структурному підрозділі райдержадміністрації

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника фінансового управління  

23.05.2011      №29

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

в фінансовому управлінні  Василівської райдержадміністрації

Запорізької області

 

1 Загальні положення

 

1.1 Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови райдержадміністрації від 18.05.2011        № 311 «Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті    Василівської райдержадміністрації Запорізької області»  та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі за текстом – фінансове управління).

1.2 Публічна інформація, розпорядником якої є фінансове управління – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання фінансовим управління  своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні фінансового управління відповідно до  повноважень.

1.3 Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до  фінансового управління  в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4 У разі подання запиту до фінансового  управління  інформація надається згідно з положеннями цього Порядку.

1.5 Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.6 Фінансове управління  має право відмовити в задоволенні запиту щодо надання інформації в випадках: коли не володіє і не зобов’язане, відповідно до компетенції, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, та якщо інформація, що запитується, належить до конфіденційної, таємної чи службової інформації, зміст якої визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп.1.5. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації. Про відмову запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

1.7 Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.8 У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 

2  Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

 

2.1 Запити щодо надання публічної інформації приймаються фінансовим управлінням у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться фінансове управління, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 12:45).

2.2 Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, які адресовані фінансовому управлінню, отримує відповідальний працівник та невідкладно передає начальнику фінансового управління, яким визначається посадова особа для виконання запиту.

2.3 Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані  фінансовому управління надсилаються на спеціальну електронну адресу  «vasilevka_rfu@gfu.zoda.gov.ua», яка перевіряється   відповідальним  працівником.

2.4 Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані  фінансовому управлінню  у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальним працівником  за номером телефону приймальні фінансового управління. Відповідальний працівник приймає запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнює форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.

2.4 Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

 

3 Процес реєстрації та обліку запитів

щодо надання публічної інформації

 

3.1 Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.5. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 1.5. цього Порядку, не є підставою для відмови у  реєстрації такого запиту.

3.2 Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження в  фінансове управління  фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження в фінансове управління наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3 Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані фінансовому управління  реєструються відповідальним працівником.

3.4 Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації здійснюється відповідальним працівником в окремому журналі.

3.5 При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту за телефоном відповідальний працівник заповнює форму запиту, яка подається на реєстрацію. 

3.6 На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку фінансового управління,  відповідальний працівник  проставляє штамп з реєстраційним номером на другому друкованому екземплярі запиту, якого запитувач залишає собі (у разі його стовідсотковій автентичності першому екземпляру запиту, який залишається в фінансовому управлінні).

3.7 Запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві фінансового управління    протягом 2 років з дати реєстрації.

 

4 Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 

4.1 Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані фінансовому управлінню накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює начальник фінансового управління. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) резолюцію з дорученням на підготовку проекту відповіді накладає  особа, яка  виконує обов’язки начальника.

4.2 Проект відповіді  готується за підписом начальника фінансового управління. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) готується проект відповіді за підписом, особи яка виконує обов’язки начальника .

4.3 Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.4 Термін надання відповіді на запит на інформацію не може перевищувати 5 робочих днів з дня отримання запиту.

4.5 При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом начальника управління та копії документів скануються та відправляються електронною поштою.

4.6 У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні із начальником фінансового управління.

4.7  Керівники відділів фінансового управління   несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених  проектів відповідей.

4.8 Після підписання відповіді на запит,     відповідь з додатками передається до відповідального працівника  для відправлення запитувачу. Дата та час передачі відповіді фіксуються у відповідному журналі. Відправка проводиться згідно з графіком роботи поштового відділення.

 

5 Процес контролю за дотриманням термінів розгляду

запитів щодо надання публічної інформації

 

         5.1 Відповідальний працівник фінансового управління  здійснює

контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей.

5.2 Датою та часом фактичного виконання  завдання з розгляду відповідного запиту вважається дата та час реєстрації у відповідному журналі  факту надання відповідним структурним підрозділом проекту відповіді запитувачу.

 

субота, 07 Листопада 2015 18:30

Переглядів: 694

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області