ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Жовтень 2017 »
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 206391 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 9208 разів

Освіта

Переглядів: 8625 разів

План заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій у Василівському районі

 

1 Забезпечити ознайомлення під роспис із вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»:

1.1 працівників районної державної адміністрації;

До 15 серпня 2011 року

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

1.2 керівників підвідомчих підприємств, установ й організацій, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

До 15 серпня 2011 року

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

2 Проводити роз’яснювальну роботу щодо запобігання і протидії корупції серед працівників районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та керівників підвітомчих підприємств, установ й організацій, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

Серпень – грудень
2011 року

Керівництво, юридичний відділ апарату райдержадміністрації, заступник керівника апарату, начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

3 Забезпечити ознайомлення під розпис осіб, які претендують на зайняття посад державної служби у районній державній адміністрації, з обмеженням щодо прийняття на держслужбу та її проходження, встановленим Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції».

Щорічно протягом року

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

4 Забезпечити ознайомлення під розпис претендентів на посади керівників підвідомчих підприємств, установ й організацій, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів, з обмеженнями, встановленими Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Щорічно протягом року

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

5 Внести відповідні зміни у порядок проведення конкурсних іспитів претендентів на посади державної служби місцевих органів виконавчої влади області у зв’язку з втратою чинності Закону України «Про боротьбу з корупцією» та набранням чинності Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

До 30.08.2011 року

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

6 Організувати проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на посади державної служби у районній державній адміністрації, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Щорічно протягом року починаючи з 01.01.2012 року

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

7 Забезпечити подання державними службовцями всіх категорій районної державної адміністрації декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції».

До 01 квітня щорічно починаючи з 01.01.2012 року

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, начальники відділів апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

8 Вживати заходи щодо недопущення у районній державній адміністрації роботи близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні обо безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близькими їм особами.

Постійно

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

9 Вживати заходи щодо забезпечення дотримання державними службами всіх категорій районної державної адміністрації обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом ІІ Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Постійно

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, начальники відділів апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

10 Оперативно вживати заходи, спрямовані на урегулювання та недопущення виникнення конфліктів інтересів у разі їх виникнення у процесі здійснення посадових обов’язків державними службовцями районної державної адміністрації.

Постійно

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації, начальники відділів апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

11 Вживати заходи щодо недопущення отримання районною державною адміністрацією від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами обо чинними міжнародними договорами України.

Постійно

Начальники відділів апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

12 Забезпечувати прозорість інформації у районній державній адміністрації відповідно до вимог, встановлених статтею 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Постійно

Керівництво районної державної адміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації, начальники відділів апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

13 Забезпечити оперативне реагування на факти вчинення корупційних правопорушень у районній державній адміністрації й підвідомчих підприємствах, установах і організаціях, працівники яких одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів, та інформування у триденний термін відповідних судів та громадскості про вжиті заходи з цього приводу.

Постійно (при наявності факту)

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

14 З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню державним службовцем корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», запровадити практику проведення службових розслідувань та за їх результатами забезпечити вжиття відповідних заходів щодо недопущення повторних правопорушень в районній державній адміністрації.

У разі необхідності

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, начальники відділів апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

15 У разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного розпорядження (наказу) щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

При необхідності здійснення процедури погодження звільнення державного службовця з посади з обласною державною адміністрацією чи з її відповідним структурним підрозділом або з відповідним міністерством чи іншим центральним органом виконавчої влади, голові районної державної адміністрації чи керівнику її структурного підрозділу у триденний строк після надходження рішення суду видати розпорядження про прийняте рішення щодо звільнення держслужбовця з посади.

Постійно (за наявності отриманого рішення суду)

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, начальники відділів апарату та керівники структурних підрозідлів райдержадміністрації

16 Забезпечити інформування письмово у триденний строк суду, який стосовно державного службовця районної державної адміністрації постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції обласної державної адміністрації й спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби про звільнення зазначеного державного службовця з посади у зв’язку з притягненням його до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Щорічно протягом року (за рішенням судів, що надійшли)

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

17 Вживати заходи щодо недопущення прийняття на посади державної служби в районній державній адміністарції, притягнутих до відповідальності за корупційне правопорушення, стосовно яких судом прийнято рішення щодо заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності або інше, передбачене законом.

Щорічно протягом року

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

18 У разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення керівника підвідомчого(-ої) підприємства, установи й організації, працівники якого(-ої) одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів, до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного рішення щодо звільнення із займаної посади такого керівника відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону в установленому порядку.

Постійно (за наявності отриманого рішення суду)

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

19 Щоквартально проводити моніторинг стану дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в районній державній адміністрації та вживати відповідних заходів щодо упередження та профілактики скоєння корупційних дій державними службовцями.

Постійно

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

20 Продовжити роботу щодо поповнення банку даних інформацією про державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування району, які скоїли корупційні дії.

Забезпечити виконання вимог статті 12 Закону України «Про державну службу» щодо недопущення прийняття на державну службу осіб, які підпадають під обмеження, визначені у зазначеній статті закону.

Протягом року

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

21 Забезпечити своєчасне подання до юридичного відділу апарату райдержадміністрації аналітичних інформацій щодо дотримання вимог законодавства по боротьбі з корупцією, вжиття заходів у зв’язку з допущеними порушеннями.

До 15 січня та 15 липня

Щороку

Начальники відділів апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

22 Забезпечити подання спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики, звітів про результати вжиття заходів за результатами розгляду звернень щодо фактів корупції.

Щомісяця до 1 числа

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

23 За результатами проведених аналізів, періодично розглядати на засіданнях колегій районної державної адміністрації питання щодо стану кадрової роботи, дотримання вимог чинного законодавства з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Щорічно протягом року

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації

24 Забезпечити участь державних службовців райдержадміністрації під час проведення лекцій та семінарів з питань забезпечення виконання вимог чинного антикорупційного законодавства на курсах підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств установ та організацій.

Щорічно протягом навчального року

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

25 Інформувати населення про стан забезпечення правопорядку, результати боротьби зі злочинністю, корупцією та хабарництвом в районі через засоби масової інформації, у районній газеті «Нова Таврія».

Щорічно протягом року

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

26 Забезпечити виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.11.2010 № 382 «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізіції Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».

До 30.12.2011

Начальники відділів апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

П'ятниця, 03 Лютого 2012 15:11

Переглядів: 3002

Поділитися:

ПРО ГОЛОВНЕ

Вшанування Героїв України

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Про професійну реабілітацію інвалідів (Інвалідів АТО)

Інформація для мешканців району про оповіщення НС

Процес відведення державних сільгоспземель має стати комфортним і зрозумілим для кожного громадянина

Інформація для громадян України, які приїздять до Василівського району з АР Крим, м_Севастополь, Луганської та Донецької обл

Дорожня карта для людей, внутрішньо переміщених в межах країни

Декларація нова

ЗРАЗОК заповнення заяви та декларації на субсидію

Путівки в санаторій для учасників АТО

Про роботу КЗ «Запорізький обласний центр соціально психологічної допомоги» Запорізької обласної ради.doc

Чого чекати від громад

Рахунки благодійних внесків для внутрішньо переміщеніх осіб

Про зміни до порядку надання субсидії з травня 2017.doc

Інструкція заповнення заяви і декларації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ по СПОСТЕРЕЖНІЙ КОМІСІЇ.rtf

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯпри ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Усадьба Попова
Відкритий Уряд
Кращий державний службовець
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Управління житлово-комунального
 господарства Запорізької облдержадміністрації
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим