ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Вересень 2021 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 478139 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 17409 разів

Освіта

Переглядів: 14109 разів

Обговорення проектів розпоряджень

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Василівській райдержадміністрації Запорізької області

 

 

       Відповідно до статей 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення    права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Василівської райдержадміністрації Запорізької області, а також до інформації, що становить суспільний інтерес,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Василівської райдержадміністрації Запорізької області (додається).

2. Визначити      відділ     роботи    із    зверненнями    громадян апарату Василівської райдержадміністрації Запорізької області відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

3. Структурні підрозділи райдержадміністрації розробити та затвердити порядки доступу до публічної інформації у відповідному структурному підрозділі райдержадміністрації;

4. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам забезпечити виконання пункту 3 цього розпорядження.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 18.05.2011 № 311 "Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Василівської райдержадміністрації Запорізької області" (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Юлію ТАРАН.

 

 

Голова                                                                                                                               Андрій ХОЛОША 

                                                                                               

 

 

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                                             районної державної адміністрації         

 

 

ПОРЯДОК

опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації  в  Василівській райдержадміністрації Запорізької області

 

1 Загальні положення

 1.1 Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області (далі за текстом – райдержадміністрація).

1.2 Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

1.3 Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до райдержадміністрації або до окремих її структурних підрозділів в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4 У разі подання запиту до райдержадміністрації інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У випадку подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів райдержадміністрації, її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами з врахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.5 Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.6 Райдержадміністрація    має право відмовити в задоволенні запиту в випадках – коли не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції володіти інформацією щодо якої зроблено запит, та якщо інформація, що запитується належить до конфіденційної, таємної чи службової інформації, зміст якої визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп.1.5. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

1.7 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в відділі роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, відповідальному за надання доступу до публічної інформації (далі – уповноважений підрозділ), та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

1.8 Уповноваженим підрозділом з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) за запитами, адресованими голові районної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації, райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного адресата є відділ роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. Запити, адресовані до структурних підрозділів райдержадміністрації, розглядаються вповноваженими відділами (секторами, посадовими особами) відповідних структурних підрозділів згідно з порядками, затвердженими структурними підрозділами.

1.9 У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, посадові особи вповноваженого підрозділу перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.10 Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.11 У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 2 Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1 Запити щодо надання публічної інформації приймаються райдержадміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться райдержадміністрація, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 12:45).

2.2 Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, отримують відповідальні працівники відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації та невідкладно (протягом одної години з моменту отримання) передають структурним підрозділам райдержадміністрації. Час передачі письмових запитів фіксується у відповідному журналі.

2.3 Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу райдержадміністрації «gromada_vasrda@ukr.net». Відповідальні працівники вповноваженого підрозділу періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня – о 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) перевіряють наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити реєструються.

2.4 У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту відділом роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації залучають працівників юридичного відділу апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

2.5 Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальними працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації за спеціально визначеними для цього номерами телефонів.

2.6 При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном структурні підрозділи апарату райдержадміністрації (відділи, сектори тощо) переадресовують запитувача за телефонами вповноваженого підрозділу. Аналогічний порядок переадресації застосовується при направленні запиту факсом. Працівники вповноваженого підрозділу приймають запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнюють форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.

2.7 Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою. Прийом факсограм здійснюється вповноваженим підрозділом.

 

3 Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

3.1 Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.5. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 1.5. цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

3.2 Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до Василівської райдержадміністрації фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження в райдержадміністрації наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3 Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, реєструються вповноваженим підрозділом.

3.4 Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюється працівниками вповноваженого підрозділу в окремому журналі «Журнал реєстрації запитів публічної інформації».

На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в  якій, крім даних, зазначених у пп. 1.5. цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

           3.5 При реєстрації   в   журнальній формі запити щодо надання публічної інформації класифікуються за:

         3.5.1 статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

         3.5.2 адресою заявника, телефон;

         3.5.3 способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою, у телефонному режимі, факсом, подано особисто.

         3.6 При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях. При отриманні усногозапиту чи запиту за телефоном працівники вповноваженого підрозділу заповнюють форму запиту, яка подається на реєстрацію.

         3.7 Для реєстрації запитів щодо надання публічної інформації на паперових носіях використовуються реєстраційні штампи.

         3.8 На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку райдержадміністрації, працівники вповноваженого підрозділу проставляють штамп з реєстраційним номером на другому друкованому екземплярі запиту, якого запитувач залишає собі (у разі його стовідсотковій автентичності першому екземпляру запиту, який залишається в райдержадміністрації).

          3.9  Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві працівниками вповноваженого підрозділу протягом 2 років з дати реєстрації.

 4 Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 4.1 Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, та накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) резолюцію з дорученням на підготовку проекту відповіді накладає головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації виконуючий обов’язки начальника.

4.2 При первинному розгляді запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, працівники вповноваженого підрозділу вивчають запити, готують проекти резолюції та передають запити на резолюцію голові райдержадміністрації.

4.3 Резолюція оформлюється протягом 3 робочих годин з часу реєстрації запиту. Для термінових запитів з терміном розгляду 48 годин резолюція оформлюється протягом 1 години після реєстрації запиту.

4.4 Працівники відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації не рідше ніж два рази на день (о 10:00 годині та 14:00 годині) передають запити з відповідною резолюцією до структурних підрозділів райдержадміністрації, які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам райдержадміністрації негайно відразу після накладення резолюції.

4.5                                Відповідальні         працівники                        структурних підрозділів райдержадміністрації невідкладно (протягом одної години після отримання повідомлення про надходження запитів) отримують запити у відділі роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. Час передачі запитів відповідальними працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації відповідальним   працівникам  структурних 

підрозділів райдержадміністрації на розгляд та підготовку відповідей запитувачам фіксується у відповідному журналі.

4.6 Структурні підрозділи райдержадміністрації розглядають запит та готують проект відповіді за підписом   голови райдержадміністрації. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) готується проект відповіді за підписом першого заступника або заступників голови райдержадміністрації.

4.7 Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.8 Термін надання відповіді на запит на інформацію не може перевищувати 5 робочих днів з дня отримання запиту.

4.9 У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

4.10 Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у випадку, коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники), передається до вповноваженого підрозділу для підписання та відправки. Дата та час передачі проекту відповіді фіксуються вповноваженим структурним підрозділом у відповідному журналі.

4.11 Відповідь на публічний запит заявникові надавати у тій формі/носії, у якій вимагає запитувач. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом головою райдержадміністрації та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».

4.12 У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні із головою райдержадміністрації.

4.13 У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження за підписом голови райдержадміністрації. Зазначений лист надається до вповноваженого структурного підрозділу в порядку, передбаченому в пп. 4.10. цього Порядку.

4.14 Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

4.15 Після підписання відповіді на запит головою райдержадміністрації відповідь з додатками передається до відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для відправлення запитувачу. Дата та час передачі    відповіді фіксується у відповідному журналі. Відправка

проводиться згідно       з графіком роботи поштового відділення.

 5    Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 5.1 Відповідальні працівники вповноваженого підрозділу здійснюють контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.2 Датою та часом фактичного виконання відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації завдання з розгляду відповідного запиту вважається дата та час реєстрації у відповідному журналі відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації факту надання відповідним структурним підрозділом проекту відповіді запитувачу.

5.3 У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу структурним підрозділом райдержадміністрації відповідальні працівники вповноваженого підрозділу протягом одного робочого дня інформують про цей факт керівника апарату райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів.

 

 

Начальник відділу роботи

із зверненнями громадян

апарату райдержадміністрації                                                                                                    Наталія КАБКО 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області, та Порядку відшкодування цих витрат

 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат  на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», з метою забезпечення відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Василівською районною державною адміністрацією Запорізької області за запитом на інформацію

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1.Затвердити:

 

1) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області (додається).

 

2) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є  Василівська районна державна адміністрація Запорізької області (додається).

 

2. Керівникам структурних підрозділів Василівської районної державної адміністрації Запорізької області та її апарату керуватися цим Порядком та розмірами фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області.

 

3. Начальника юридичного відділу апарату Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Наталію ПАРХОМЕНКО забезпечити подання в установленому законом порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в друкованих засобах масової інформації.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Василівської районної державної адміністрації Запорізької області  Юлію ТАРАН.

 

Голова                                                                                                        Андрій ХОЛОША

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Василівської районної

державної адміністрації

Запорізької області

 

________________№________

 

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є  Василівська районна державна адміністрація Запорізької області

 

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області (далі – Порядок) визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Василівською районною державною адміністрацією Запорізької області за запитами на інформацію.

 

2. Порядок застосовується у випадку, коли Василівська районна державна адміністрація Запорізької області є належним розпорядником інформації.

 

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк документів не стягується.

 

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області, затвердженого цим розпорядженням.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

 

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

6. Сума відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію визначається  начальником відділу фінансово-господарського забезпечення, головним бухгалтером апарату Василівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до затверджених Розмірів фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області.

 

7. Структурний підрозділ Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – підрозділ), відповідальний за розгляд запиту на інформацію у разі необхідності здійснення копіювання або виготовлення документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок у триденний строк з дати реєстрації запиту подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 1 (далі – заявка) начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення, головному бухгалтеру апарату Василівської районної державної адміністрації Запорізької області.

 

8. На підставі отриманої заявки начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер апарату Василівської районної державної адміністрації Запорізької області протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – рахунок), за формою згідно з додатком 2 і передає його підрозділу, який визначений відповідальним за розгляд запиту на інформацію для подальшого направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

 

9. Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

 

10. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних із наданням відповіді.

Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження повідомлення, що підтверджує повну оплату витрат у двотижневий строк з дня відправлення Рахунку, у базі запитів на інформацію Василівської районної державної адміністрації Запорізької області робиться відповідна позначка та відповідальним за розгляд запиту на інформацію направляється відмова у задоволенні запиту відповідно до підпункту 3 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

 

11. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати рахунка протягом п’яти робочих днів.

 

Керівник апарату Василівської

районної державної адміністрації

Запорізької області                                                                         Юлія ТАРАН

 

 

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                          Розпорядження голови

                                                                                                                          Василівської районної

                                                                                                                          державної адміністрації

                                                                                                                          Запорізької області

 

                                                                                                                           ________________№________

 

РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області

 

1. Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) – 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки.

 

2. Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) –0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки.

 

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) – 0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки.

 

4. Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування –  0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки.

 

5. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

Керівник апарату  Василівської

районної державної адміністрації

Запорізької області                                                                                                                                    Юлія ТАРАН

 

  

                                                                                                                                        Додаток 2

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області

(пункт 8)

 

Надавач послуг    _________________________

Рахунок               _________________________

Банк отримувача _________________________

Код за ЄДРПОУ    _________________________

Платник:             _________________________

                               _________________________

РАХУНОК № ___________

від «___» _______________ 20___ року

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

________________________________________________________________________________

(назва документа)

Найменування послуги Вартість виготовлення

однієї сторінки,

грн                                           

Кількість сторінок            Сума, грн

(без ПДВ)

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

Разом

 

Усього до сплати _______________________________________________________________

(сума словами)

________________________________________________________________  грн ______ коп.

Виконавець:

_________________________

(посада)                    _________________

(підпис)             _________________________

(прізвище та власне ім’я)

Примітка. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів

здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів,

починаючи з 11 сторінки.

_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області

(пункт 7)

 

ЗАЯВКА № ____

від «___» _______________ 20___ року

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

____________________________________________________________________________

(назва документа)

____________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та власне ім’я запитувача - фізичної особи,

найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи                   

 

Послуга, що надається Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)                

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)                

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування    

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

______________________________________

(посада, номер телефону)

 _____________

(підпис)                                    

____________________

(прізвище та власне ім’я)

Керівник структурного підрозділу,

у якого знаходиться

запитувана інформація:

______________________________________

(посада)                                    

______________

(підпис)                                    

____________________

 (прізвище та власне ім’я)

                                                                       

 

 

 

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-26-37, 7-21-25.

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області  від  19 червня  2018 року  № 153

 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області від  19 червня  2018 року № 153 «Про затвердження Порядку направлення дітей Михайлівського району Запорізької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 26 червня 2018 р. за № 80/1958.

 

2. Заступника начальника  відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян, осіб з інвалідністю та координації надання соціальних послуг Анастасію САВЧЕНКО забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

 

3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

 

4.   Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

 

Голова                                                                                                                                         Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 6

Управління соціального захисту населення Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-28-58.

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області  від  06 липня  2017 року  № 173

 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області від  04 липня  2017 року № 173 «Про затвердження Порядку направлення дітей Михайлівського району Запорізької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 20 липня 2017 р. за № 44/1840.

 

2. Заступника начальника  відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян, осіб з інвалідністю та координації надання соціальних послуг Анастасію САВЧЕНКО забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

 

3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

 

4.   Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

 

Голова                                                                                                          Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 6

Управління соціального захисту населення Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-28-58.

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області  від  07  червня  2017 року  № 180

 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області від  07 червня 2017 року № 180 «Про затвердження Порядку направлення дітей Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 26 червня 2017 р. за № 31/1827.

 

2. Заступника начальника  відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян, осіб з інвалідністю та координації надання соціальних послуг Анастасію САВЧЕНКО забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

 

3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

 

4.   Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

 

Голова                                                                                                                                                    Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 6

Управління соціального захисту населення Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-28-58.

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області  від  19  червня  2018 року  № 195

 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області від  19 червня 2018 року № 195 «Про затвердження Порядку направлення дітей Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 21 червня 2018 р. за № 79/1958.

 

2. Заступника начальника  відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян, осіб з інвалідністю та координації надання соціальних послуг Анастасію САВЧЕНКО забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

 

3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

 

4.   Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

 

Голова                                                                                                                                                                          Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 6

Управління соціального захисту населення Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-28-58

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області від25 травня 2017 року № 230

 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області від                      25 травня 2017 року № 230 «Про затвердження Порядку часткового фінансування за рахунок коштів районного бюджету на придбання путівок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери Василівського району Запорізької області», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 07 червня 2017 р. за № 29/1825 .

 

2. Заступника начальника  відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян, осіб з інвалідністю та координації надання соціальних послуг Анастасію САВЧЕНКО забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції   (м. Дніпро).

 

3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

 

4.   Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

 

Голова                                                                                                                                            Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 6

Управління соціального захисту населення Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-28-58

 

 

 

 

 

 

 

Четвер, 16 Вересня 2021 09:31

Переглядів: 5221

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області