ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Січень 2022 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Обговорення проектів розпоряджень

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Василівській райдержадміністрації Запорізької області

 

 

       Відповідно до статей 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення    права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Василівської райдержадміністрації Запорізької області, а також до інформації, що становить суспільний інтерес,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Василівської райдержадміністрації Запорізької області (додається).

2. Визначити      відділ     роботи    із    зверненнями    громадян апарату Василівської райдержадміністрації Запорізької області відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

3. Структурні підрозділи райдержадміністрації розробити та затвердити порядки доступу до публічної інформації у відповідному структурному підрозділі райдержадміністрації;

4. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам забезпечити виконання пункту 3 цього розпорядження.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 18.05.2011 № 311 "Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Василівської райдержадміністрації Запорізької області" (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Юлію ТАРАН.

 

 

Голова                                                                                                                               Андрій ХОЛОША 

                                                                                               

 

 

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                                             районної державної адміністрації         

 

 

ПОРЯДОК

опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації  в  Василівській райдержадміністрації Запорізької області

 

1 Загальні положення

 1.1 Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Василівська районна державна адміністрація Запорізької області (далі за текстом – райдержадміністрація).

1.2 Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

1.3 Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до райдержадміністрації або до окремих її структурних підрозділів в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4 У разі подання запиту до райдержадміністрації інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У випадку подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів райдержадміністрації, її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами з врахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.5 Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.6 Райдержадміністрація    має право відмовити в задоволенні запиту в випадках – коли не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції володіти інформацією щодо якої зроблено запит, та якщо інформація, що запитується належить до конфіденційної, таємної чи службової інформації, зміст якої визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп.1.5. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

1.7 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в відділі роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, відповідальному за надання доступу до публічної інформації (далі – уповноважений підрозділ), та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

1.8 Уповноваженим підрозділом з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) за запитами, адресованими голові районної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації, райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного адресата є відділ роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. Запити, адресовані до структурних підрозділів райдержадміністрації, розглядаються вповноваженими відділами (секторами, посадовими особами) відповідних структурних підрозділів згідно з порядками, затвердженими структурними підрозділами.

1.9 У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, посадові особи вповноваженого підрозділу перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.10 Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.11 У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 2 Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1 Запити щодо надання публічної інформації приймаються райдержадміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться райдержадміністрація, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 12:45).

2.2 Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, отримують відповідальні працівники відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації та невідкладно (протягом одної години з моменту отримання) передають структурним підрозділам райдержадміністрації. Час передачі письмових запитів фіксується у відповідному журналі.

2.3 Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу райдержадміністрації «gromada_vasrda@ukr.net». Відповідальні працівники вповноваженого підрозділу періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня – о 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) перевіряють наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити реєструються.

2.4 У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту відділом роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації залучають працівників юридичного відділу апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

2.5 Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальними працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації за спеціально визначеними для цього номерами телефонів.

2.6 При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном структурні підрозділи апарату райдержадміністрації (відділи, сектори тощо) переадресовують запитувача за телефонами вповноваженого підрозділу. Аналогічний порядок переадресації застосовується при направленні запиту факсом. Працівники вповноваженого підрозділу приймають запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнюють форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.

2.7 Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою. Прийом факсограм здійснюється вповноваженим підрозділом.

 

3 Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

3.1 Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.5. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 1.5. цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

3.2 Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до Василівської райдержадміністрації фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження в райдержадміністрації наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3 Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, реєструються вповноваженим підрозділом.

3.4 Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюється працівниками вповноваженого підрозділу в окремому журналі «Журнал реєстрації запитів публічної інформації».

На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в  якій, крім даних, зазначених у пп. 1.5. цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

           3.5 При реєстрації   в   журнальній формі запити щодо надання публічної інформації класифікуються за:

         3.5.1 статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

         3.5.2 адресою заявника, телефон;

         3.5.3 способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою, у телефонному режимі, факсом, подано особисто.

         3.6 При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях. При отриманні усногозапиту чи запиту за телефоном працівники вповноваженого підрозділу заповнюють форму запиту, яка подається на реєстрацію.

         3.7 Для реєстрації запитів щодо надання публічної інформації на паперових носіях використовуються реєстраційні штампи.

         3.8 На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку райдержадміністрації, працівники вповноваженого підрозділу проставляють штамп з реєстраційним номером на другому друкованому екземплярі запиту, якого запитувач залишає собі (у разі його стовідсотковій автентичності першому екземпляру запиту, який залишається в райдержадміністрації).

          3.9  Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві працівниками вповноваженого підрозділу протягом 2 років з дати реєстрації.

 4 Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 4.1 Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, та накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) резолюцію з дорученням на підготовку проекту відповіді накладає головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації виконуючий обов’язки начальника.

4.2 При первинному розгляді запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, працівники вповноваженого підрозділу вивчають запити, готують проекти резолюції та передають запити на резолюцію голові райдержадміністрації.

4.3 Резолюція оформлюється протягом 3 робочих годин з часу реєстрації запиту. Для термінових запитів з терміном розгляду 48 годин резолюція оформлюється протягом 1 години після реєстрації запиту.

4.4 Працівники відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації не рідше ніж два рази на день (о 10:00 годині та 14:00 годині) передають запити з відповідною резолюцією до структурних підрозділів райдержадміністрації, які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам райдержадміністрації негайно відразу після накладення резолюції.

4.5                                Відповідальні         працівники                        структурних підрозділів райдержадміністрації невідкладно (протягом одної години після отримання повідомлення про надходження запитів) отримують запити у відділі роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. Час передачі запитів відповідальними працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації відповідальним   працівникам  структурних 

підрозділів райдержадміністрації на розгляд та підготовку відповідей запитувачам фіксується у відповідному журналі.

4.6 Структурні підрозділи райдержадміністрації розглядають запит та готують проект відповіді за підписом   голови райдержадміністрації. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) готується проект відповіді за підписом першого заступника або заступників голови райдержадміністрації.

4.7 Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.8 Термін надання відповіді на запит на інформацію не може перевищувати 5 робочих днів з дня отримання запиту.

4.9 У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

4.10 Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у випадку, коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники), передається до вповноваженого підрозділу для підписання та відправки. Дата та час передачі проекту відповіді фіксуються вповноваженим структурним підрозділом у відповідному журналі.

4.11 Відповідь на публічний запит заявникові надавати у тій формі/носії, у якій вимагає запитувач. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом головою райдержадміністрації та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».

4.12 У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні із головою райдержадміністрації.

4.13 У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження за підписом голови райдержадміністрації. Зазначений лист надається до вповноваженого структурного підрозділу в порядку, передбаченому в пп. 4.10. цього Порядку.

4.14 Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

4.15 Після підписання відповіді на запит головою райдержадміністрації відповідь з додатками передається до відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для відправлення запитувачу. Дата та час передачі    відповіді фіксується у відповідному журналі. Відправка

проводиться згідно       з графіком роботи поштового відділення.

 5    Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 5.1 Відповідальні працівники вповноваженого підрозділу здійснюють контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.2 Датою та часом фактичного виконання відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації завдання з розгляду відповідного запиту вважається дата та час реєстрації у відповідному журналі відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації факту надання відповідним структурним підрозділом проекту відповіді запитувачу.

5.3 У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу структурним підрозділом райдержадміністрації відповідальні працівники вповноваженого підрозділу протягом одного робочого дня інформують про цей факт керівника апарату райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів.

 

 

Начальник відділу роботи

із зверненнями громадян

апарату райдержадміністрації                                                                                                    Наталія КАБКО 

 

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність

розпорядження голови Василівської  районної державної адміністрації

Запорізької області від 24.05.2018 № 187

          Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1.      Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області від 24.05.2018 № 187 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не входять за межі території Василівського району Запорізької області», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 14.06.2018 за № 73/1952. 

2.      Керівника апарату Василівської районної  державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

3.      Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації. 

4.      Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА. 

 

 

Голова                                                                                                                                     Андрій ХОЛОША

 

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою: 

м. Василівка, бульвар Центральний, 4 

Відділ економіки та агропромислового розвитку Василівської 

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-27-19

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації 

Про визнання таким, що втратило чинність

розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації

 Запорізької області від 11.12.2013 № 299

 

Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації "Про створення центру надання адміністративних послуг при Михайлівській районній державній адміністрації Запорізької області", зареєстроване в Михайлівському районному управлінні юстиції Запорізької області 25.12.2013 р. за № 13/329.

2. Керівника апарату Василівської районної  державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4. Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

 

Голова                                                                                                                                    Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Відділ економіки та агропромислового розвитку Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-27-19

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області від 02 жовтня 2017 року № 301

           Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України    

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області від  02 жовтня 2017 року № 301 «Про встановлення доступності транспортного обслуговування для працевлаштування безробітних», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 05 жовтня 2017 року за № 65/1861.

2. Юридичному відділу забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4.   Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

Голова                                                                                                                                                                                                                                                 Андрій ХОЛОША

 

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Юридичний відділ апарату Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: (06175) 7-26-37

 

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кам’янсько – Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області від 23 лютого 2018 року № 60

           Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України    

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кам’янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області від  23 лютого 2018 року № 60 «Про встановлення доступності транспортного обслуговування для працевлаштування безробітних», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 27 лютого 2018 року за № 19/1898.

2. Юридичному відділу забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4.   Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

Голова                                                                                                                                                                                                                                                 Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Юридичний відділ апарату Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: (06175) 7-26-37

 

 

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови Василівської  районної державної адміністрації Запорізької області від 06 вересня 2013 року № 459

 

Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1712-IX від 07.09.2021) забезпечення організації пасажирських перевезень на міських, приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території однієї територіальної громади, покладається на виконавчий орган ради, що представляє інтереси відповідної територіальної громади, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року  № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області від 06 вересня 2013 року № 459 «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведені засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Василівського району», зареєстровано в Василівському районному управлінні юстиції Запорізької області 01 жовтня 2013 року за № 7/363.

2. Керівника апарату Василівської районної  державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4. Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Богдана СТАРОКОНЬ.

 

Голова                                                                                                                                                                                                                                                  Андрій ХОЛОША

 

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Відділ економіки та агропромислового розвитку Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-27-19

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови

Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області            

від 28 січня 2015 року № 28 (зі змінами)

Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації  Запорізької області від 28 січня 2015 року № 28 «Про затвердження Порядку відшкодування та розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в Михайлівській районній державній адміністрації Запорізької області», зареєстроване в Михайлівському районному управлінні юстиції у Запорізькій області 12 лютого  2015 року за № 3/343 (26/1905).

2. Керівника апарату Василівської районної  державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  (м. Дніпро).

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4. Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН.

 

Голова                                                                                                                                                                                                                                 Андрій ХОЛОША

 

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Відділ по роботі із зверненнями громадян апарату Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: (06175) 7-26-37

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кам’янсько – Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області від 23 лютого 2018 року № 60

           Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України    

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кам’янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області від  23 лютого 2018 року № 60 «Про встановлення доступності транспортного обслуговування для працевлаштування безробітних», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 27 лютого 2018 року за № 19/1898.

2. Юридичному відділу забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4.   Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

Голова                                                                                                                                                                                                                                                 Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Юридичний відділ апарату Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: (06175) 7-26-37

 

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови

Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області            

від 17 травня 2018 року № 118 (зі змінами)

 

 

Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області від 17 травня 2018 року № 118 «Про розгляд звернень громадян», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 23 травня  2018 року за № 59/1938 (№ 60/1939, № 61/1940, № 62/1941).

2. Керівника апарату Василівської районної  державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  (м. Дніпро).

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4. Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН.

Голова                                                                                                                                                                                                                                 Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Відділ по роботі із зверненнями громадян апарату Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: (06175) 7-26-37

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність

розпорядження голови Василівської  районної державної адміністрації

Запорізької області від 24.05.2018 № 187

 

         Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1.      Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області від 24.05.2018 № 187 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не входять за межі території Василівського району Запорізької області», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 14.06.2018 за № 73/1952.

 

2.      Керівника апарату Василівської районної  державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції            (м. Дніпро).

 

3.      Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

 

4.      Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

 

Голова                                                                                                                                                 Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Відділ економіки та агропромислового розвитку Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-27-19

 

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність

розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації

 Запорізької області від 11.12.2013 № 299

 

Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Михайлівської районної державної адміністрації "Про створення центру надання адміністративних послуг при Михайлівській районній державній адміністрації Запорізької області", зареєстроване в Михайлівському районному управлінні юстиції Запорізької області 25.12.2013 р. за № 13/329.

 

2. Керівника апарату Василівської районної  державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції            (м. Дніпро).

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

 

4. Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

 

Голова                                                                                                                      Андрій ХОЛОША

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Відділ економіки та агропромислового розвитку Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-27-19

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області від 02 жовтня 2017 року № 301

           Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України    

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області від  02 жовтня 2017 року № 301 «Про встановлення доступності транспортного обслуговування для працевлаштування безробітних», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 05 жовтня 2017 року за № 65/1861.

2. Юридичному відділу забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4.   Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Олексія ТИМКІВА.

Голова                                                                                                                                                                                                                                                 Андрій ХОЛОША

 

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Юридичний відділ апарату Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: (06175) 7-26-37

 

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови Василівської  районної державної адміністрації Запорізької області від 06 вересня 2013 року № 459

 

Керуючись статтями 6, 7¹ Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1712-IX від 07.09.2021) забезпечення організації пасажирських перевезень на міських, приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території однієї територіальної громади, покладається на виконавчий орган ради, що представляє інтереси відповідної територіальної громади, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року  № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», пункту 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області від 06 вересня 2013 року № 459 «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведені засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Василівського району», зареєстровано в Василівському районному управлінні юстиції Запорізької області 01 жовтня 2013 року за № 7/363.

2. Керівника апарату Василівської районної  державної адміністрації Запорізької області Юлію ТАРАН забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4. Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Богдана СТАРОКОНЬ.

 

Голова                                                                                                                                                                                                                                                  Андрій ХОЛОША

 

Зауваження та пропозиції  приймаються за адресою:

м. Василівка, бульвар Центральний, 4

Відділ економіки та агропромислового розвитку Василівської

районної державної адміністрації Запорізької області

Телефон для довідок: 7-27-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понеділок, 29 Листопада 2021 11:33

Переглядів: 5430

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області