ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Жовтень 2017 »
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 206392 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 9208 разів

Освіта

Переглядів: 8625 разів

Методичні рекомендації щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

 7 квітня 2011 року Верховною Радою України прийнятий Закон України №3206 "Про засади запобігання і протидії корупції".


З 1 січня 2012 року цей закон набув чинності у повному обсязі.

Обмеження

Суть обмеження чи інших дій (заборони, зобов’язання тощо)

Довідково

1 2 3

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

(ст. 7)

Забороняється займатися

іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту.

Забороняється

входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

здійснювати функції з управління акціями(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляти інтересидержавичи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства.


Забороняється

володіти корпоративними правамибудь-якого товариства, бути учасником або акціонером товариства, що має на меті отримання прибутку.


Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)

(ст. 8)

Забороняється

одержувати дарунки(пожертви) безпосередньо або через інших осіб від юридичних або фізичних осіб:

– за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

– якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

приймати дарунки якщо:

одноразововартість дарунків не перевищує 50 відсотківмінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (станом на 01.01.2012 року – не більше 502 грн.);

сукупна вартістьдарунків, отриманих з одного джерелапротягом року не перевищує однієї мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2012 року – не більше 1004 грн.);

– даруються (здійснюються) близькими особами(діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки);

одержуються як загальнодоступні знижкина товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Обмеження щодо роботи близьких осіб

(ст.9)

Забороняється

мати у безпосередньому підпорядкуванніблизьких осіб

або бути безпосередньо підпорядкованимиу зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Фінансовий контроль

(ст. 12)

НЕОБХІДНО

щорічно до 1 квітняподавати за місцем роботи (служби) Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеруза минулий рік.

НЕОБХІДНО

до 1 травня 2012 рокуподати до податкових органів Декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

(Стаття 12 Закону України "Про державну службу")

Це положення діятиме лише у 2012 році, оскільки з 1 січня 2013 року набуває чинності новий Закон України "Про державну службу" яким передбачено поданнялише однієї Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

необхідно

у разі відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидентав 10-денний строк письмово повідомити про це податкові органи.

Обмеження щодо використання службового становища

(ст. 6)

Забороняється

неправомірно сприяти фізичним або юридичним особаму здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти).

Забороняється

неправомірно сприяти призначенню на посаду.

Забороняється

неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб.

Забороняється

неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особаму зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

(ст.10)

Забороняється

протягом року з дня припинення повноважень:

укладати трудові договори(контракти) або вчиняти правочиниу сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій;

розголошуватиабо використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відомау зв'язку з виконанням службових повноважень;

представлятиінтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

Вимоги щодо прозорості інформації

(ст.16)

Забороняється

відмовлятифізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом.

Забороняється

відносити до інформації з обмеженим доступомінформацію про:

– розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається чи одержується;

розміри, види оплати праці;

інформацію за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації;

інформацію про дарунки(пожертви).

Забороняється

надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Заборона одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно

(ст.17)

забороняється

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

одержувати благодійну допомогуз дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", а також положень статей 2, 13, 51 Бюджетного кодексу України і розпорядження КМУ від 14 квітня 2009 року №417-р.

Відсторонення державного службовця від виконання повноважень

(ст.22)

Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочинуу сфері службової діяльності, підлягає відстороненнювід виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена від виконання службових повноваженьза рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

Занесення відомостей

до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

(ст.21)

Відомості про осіб, яких:

притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили);

притягнення до цивільно-правової відповідальності;

накладення дисциплінарного стягнення;

заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Звільнення державного службовця за притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення

(ст.22)

яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посаду триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. 

З 1 січня 2013 року, згідно статті 53 Закону України "Про державну службу", дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня вчинення ним дисциплінарного проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності.

 

Понеділок, 06 Лютого 2012 09:25

Переглядів: 3310

Поділитися:

ПРО ГОЛОВНЕ

Вшанування Героїв України

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Про професійну реабілітацію інвалідів (Інвалідів АТО)

Інформація для мешканців району про оповіщення НС

Процес відведення державних сільгоспземель має стати комфортним і зрозумілим для кожного громадянина

Інформація для громадян України, які приїздять до Василівського району з АР Крим, м_Севастополь, Луганської та Донецької обл

Дорожня карта для людей, внутрішньо переміщених в межах країни

Декларація нова

ЗРАЗОК заповнення заяви та декларації на субсидію

Путівки в санаторій для учасників АТО

Про роботу КЗ «Запорізький обласний центр соціально психологічної допомоги» Запорізької обласної ради.doc

Чого чекати від громад

Рахунки благодійних внесків для внутрішньо переміщеніх осіб

Про зміни до порядку надання субсидії з травня 2017.doc

Інструкція заповнення заяви і декларації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ по СПОСТЕРЕЖНІЙ КОМІСІЇ.rtf

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯпри ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Усадьба Попова
Відкритий Уряд
Кращий державний службовець
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Управління житлово-комунального
 господарства Запорізької облдержадміністрації
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим