ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

         Координатори Регіонального антикризового штабу боротьби з коронавірусною інфекцією у Запорізькій області

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Липень 2020 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 423177 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 14052 разів

Василівська міська рада

Переглядів: 13420 разів

Освіта

Переглядів: 12140 разів

Дотримання проектів сівозмін - запорука отримання максимального прибутку при мінімальних затратах та, одночасно, збереження родючості ґрунтів

Україна – держава, яка має унікальні земельні ресурси та природно-кліматичні умови, сприятливі для підтримання високоефективного виробництва сільськогосподарської продукції. Проте, антропогенне навантаження на довкілля призводить до значного погіршення якісного стану земель.

На сьогоднішній день земельні ресурси України, а це 60,4 млн. га перебувають в досить складному стані. За рівнем розораності території – 53,8% Україна значно перевищує межі, прийняті у цивілізованих країнах. Для порівняння: у США цей показник дорівнює 27%, Франції - 42%, Німеччині - 33%.

В Запорізькій області розораність сільськогосподарських угідь навіть перевищує середній показник по Україні і становить 84,8%. А в таких районах області, як Великобілозерський, Веселівський, К-Дніпровський, Михайлівський, цей показник сягнув за 91%. Така надмірна розораність території області, порушення екологічно допустимого співвідношення ріллі, природних кормових, лісових і водних угідь є основним чинником розвитку водної та вітрової ерозії, дії яких піддається більш ніж 90 % ґрунтів області.

Значно ускладнило ситуацію і реформування недержавних та приватизація земель державних сільськогосподарських підприємств, в результаті чого значно збільшилась чисельність землевласників та землекористувачів, відбулось створення нових агроформувань ринкового типу.

В Запорізькій області на землях колишніх колективних сільгосппідриємств нині діє 1994 таких агроформувань:

- 382 товариства з обмеженою відповідальністю;

- 420 приватних (приватно-орендних) підприємств;

- 32 акціонерних товариства;

- 47 сільськогосподарських кооперативів;

- 908 фермерських господарства;

-205 інших суб’єктів господарювання.

Ще 52,1 тис. громадян ведуть індивідуальне сільськогосподарське виробництво.

Нажаль, земельні перетворення в аграрній сфері відбувались без достатнього науково-методологічного, організаційного і фінансового забезпечення, що призвело до порушення практично всіх раніше існуючих науково-обґрунтованих сівозмін. Тривала відсутність спеціальних нормативних актів про відповідальність за безгосподарське та нераціональне використання земель дозволяли як землевласникам, так і землекористувачам по - споживацькі ставитися до основного національного багатства країни. Вирощування сільськогосподарських культур стало здійснюватись виключно за кон’юнктурою ринку, яка, ігноруючи екологічні вимоги, диктує виробництво, насамперед, «прибуткових культур».

Підтвердити цей факт можливо на прикладі Запорізької області. Останніми роками відзначається значне збільшення посівних площ під соняшником. Так, в структурі посівних площ Пологівського та Чернігівського районів соняшник постійно займає не менше 27% посівної площі, в Куйбишевському районі – знаходиться на рівні 24%. Причому, нехтуючи загальним станом ґрунтів, агротехнічними вимогами, соняшник засівається по три і більше років на одних і тих же земельних ділянках, хоча допустима періодичність вирощування соняшника – не менше ніж раз на сім років.

Значно, у порівнянні з минулими роками, зменшилась і кількість мінеральних та органічних добрив, що вносяться. Тому й не дивно, що на сьогодні у Запорізькій області з наявних 1905 тис. га орних земель лише 840 тис. га відповідають допустимим нормам родючості, з кожних 10 га сільськогосподарських угідь тільки 1 га має екологічно безпечний і сталий стан.

Практика показує, що господарювання в такий спосіб призводить не лише до надмірного виснаження, втрати родючості та погіршення інших корисних властивостей ґрунтів, а й робить результати діяльності горе-хазяїв економічно малоефективними, або ж, навіть, збитковими.

Законодавче вирішення нагальних проблем із забезпечення охорони, збереження та відтворення родючості ґрунтів розпочате в нашій країні з прийняття 04.06.2009 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України по збереженню родючості ґрунтів», який набрав чинності з 1 серпня 2010 року. Відповідно до змін, внесених зазначеним Законом до ст.22 Земельного Кодексу України використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва повинно здійснюватись згідно з розробленими та затвердженими в установленому порядку проектами землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.

На період до 1 січня 2015 року ці вимоги поширюються лише на тих землекористувачів, які мають земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільгоспвиробництва загальною площею більш як 100 гектарів, а після 01.01.2015 – на всіх власників і землекористувачів, які ведуть товарне сільгоспвиробництво.

Сівозміни є основою стабільності землеробства, вони позитивно впливають на всі важливі ґрунтові режими, насамперед, поживний і водний, а також повітряний і тепловий, сприяють активній детоксикації шкідливих речовин, визначаючи весь комплекс умов розвитку складного агробіоценозу. Про позитивність чергування сівозмін було відомо ще за часів древнього Риму. Науково обґрунтована система сівозмін широко застосовувалась і за часів радянського союзу. Нажаль в Україні це питання знайшло належне законодавче врегулювання лише зараз.

Розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого - економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь дозволяє здійснювати організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних, економічних умов та формування необхідної інженерної та соціальної інфраструктури, а також визначати типи і види сівозмін з урахуванням спеціалізації сільгоспвиробництва, складати схеми чергування сільгоспкультур у сівозміні та здійснювати проектування полів сівозмін. В процесі вирішення всіх цих питань одночасно вирішуються проблеми із забезпечення раціонального використання та охорони земель. До того ж правильна науково обґрунтована організація виробництва надає можливість підприємствам отримувати максимальний прибуток при мінімізації затрат. Науковцями підраховано, що за умов повного освоєння зональних науково-обґрунтованих сівозмін у комплексі з іншими технологічними заходами можна підвищити продуктивність земель на 40-50%, забезпечивши при цьому відтворення родючості ґрунтів і збереження навколишнього середовища.

Окремо слід звернути уваги на те, що з 1 січня 2013 року набуває чинності нова редакція ст. 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь передбачається накладення штрафних санкцій на громадян в розмірі від 50 до 100, а на посадових осіб – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За використання земельних ділянок сільгосппризначення з відхиленням від зазначених вище проектів землеустрою – розмір штрафу на громадян від 15 до 20, а на посадових осіб - від 15 до 30 неоподатковуваних доходів громадян.

Зараз на території Запорізької області нараховується більше 1100 землевласників і землекористувачів, які використовують земельні ділянки сільгосппризначення площею більше як 100 га. Лише 240 з них на даний момент уклали договори на розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого - економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Інші ж – досі вагаються та відкладають це питання на потім. Разом з тим, враховуючи значну кількість землевласників і землекористувачів, що використовують земельні ділянки сільгосппризначення площею понад 100 га, великі площі цих земельних ділянок, орієнтовні терміни виготовлення проектів землеустрою (до трьох місяців) та наближений строк набрання чинності ст.55 Кодексу України про адміністративні правопорушення, стає зрозумілим, що робота на виготовленню зазначених проектів землеустрою повинна здійснюватись невідкладно.

Земля – особливий природний ресурс, який одночасно є основою життєдіяльності, засобом виробництва та фундаментом економіки. Необдумано інтенсивне навантаження на земельні ресурси та безгосподарське їх використання в кінцевому результаті обертається негативними наслідками, які впливають на всі аспекти життя людини і суспільства.

«Виготовлення та дотримання кожним агрогосподарством вимог проектів землеустрою, що забезпечують еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь сприятиме вирішенню наболілих проблем в галузі охорони земель та допоможе кожному сільгосптоваровиробнику зробити свою діяльність не лише економічно вигідною, а й екологічно безпечною», - зазначає начальник Головного управління Держкомзему у Запорізькій області Олександр Цибров.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю Головного управління Держкомзему у Запорізькій області

Понеділок, 05 Березня 2012 13:54

Переглядів: 1934


Поділитися:

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області