ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Вересень 2020 »
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24  
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Нд 6 13 20 27  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 441754 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 14474 разів

Василівська міська рада

Переглядів: 13851 разів

Освіта

Переглядів: 12442 разів

Соціальне партнерство - запорука стабільності в регіоні

Відповідно до вимог Конституції України наша країна є соціальна правова держава, в якій людина визнається найвищою соціальною цінністю.

Своєрідним індикатором рівня розвитку кожної правової держави є соціальна стабільність і порядок, впевненість народу в підтриманні державою соціальної справедливості. А. Сміт свого часу писав: «Щоб навчити людей любити справедливість треба показати їм наслідки несправедливості. Український народ за свою історію достатньо побачив наслідки несправедливості. І тому хоче бачити українську державу саме такою, в якій було б досягнуто забезпечення цих факторів.

Для досягнення такої мети наша держава пішла шляхом діалогу з метою пошуку оптимальної альтернативи вирішення проблем або вироблення інтернативних рішень, які об'єднують протилежні позиції чи компромісу, який їх примирює.

Соціальна стабільність в державі і її регіонах тісно пов'язана з рівнем конфліктогенності на підприємствах, організаціях, установах, що залежить від стану соціально-трудових відносин у колективах між роботодавцем та найманими працівниками.

У процесі забезпечення діалогу, використовуючи стратегію і тактику взаємодії у Запорізькій області активно діють тристоронні соціально- економічні ради за участю виконавчих органів в ради об'єднань профспілок та роботодавців.

З іншого боку, з метою сприяння поліпшення трудових відносин та запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, відділення Національної служби посередництва і примирення у Запорізькій області взаємодіє зі всіма учасниками цих рад, обласною та районними державними адміністраціями, обласною радою профспілок, обласною федерацією роботодавців та іншими об'єднаннями працівників і роботодавців.

Зокрема, взаємодія відділення НСПП в Запорізькій області з обласною радою профспілок здійснюється у відповідності з Угодою від 31.10.2010 року, яка укладе?ю безстроково. Напрямки співробітництва наступні: спільне проведення «круглих столів», конференцій, семінарів,' виїзних нарад - консультацій безпосередньо на підприємствах, участь працівників відділення у роботі пленумів, конференцій обласних організацій профспілок, висвітлення проблемних питань у засобах масової інформації.

У питаннях вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) Угодою передбачено наступні напрямки спільної діяльності:

- здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів);

- сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорі* (конфліктів).

Взаємодія відділення НСПП з Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців «Потенціал» здійснюється в рамках Угоди, яка укладена безстроково. Спільна діяльність відділення із даною інституцією значно сприяє зниженню конфліктогенності трудових колективах та знижує соціальну напругу в цілому.

Позитивному вирішенню багатьох проблем соціально-трудових відносин на виробничому територіальному (територіально-галузевому) рівнях значною мірою сприяє плідна співпраця та взаємодія відділення НСПП із органами державної влади і місцевого самоврядування.

Зокрема, відділенням НСПП в Запорізькій області з метою проведення роз'яснювальна-правової, консультативної роботи, інформування громадськості про результати підрозділу НСПП активно використовується потенціал інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення, які створені в усіх регіонах області та містах обласного підпорядкування. Як правило, керівниками • зазначених позаштатних інституцій призначаються керівники відділів та управлінь праці та соціального захисту районних державних адміністрацій. Відповідно до плану роботи, з метою виконання своїх функціональних обов'язків, працівники відділення виїздять до районних інформаційно - консультаційних центрів, де надають необхідну правову та методичну допомогу, беруть участь в нарадах, зустрічаються з представниками місцевих органів державної влади.

Найбільш важливим є те, що зазначені центри своєчасно забезпечують оперативне інформування спеціалістів відділення про випадки загострення ситуації у соціально-трудових відносинах необхідність усунення причин, що впливають на загострення ситуації.

Плідною є взаємодія відділення НСПП із територіальною державною інспекцією праці у Запорізькій області. Основним напрямком у цій діяльності є забезпечення вимог законодавства України про працю, що сприяє усуненню основних чинників дестабілізації, оздоровленню ситуації у сфері соціально- трудових відносин.

Взаємодія з вищезазначеними органами в умовах досить складної динаміки економічних, фінансових, соціальних факторів у 2012 році дозволила зберегти в цілому стабільні соціально-трудові відносини у трудових колективах підприємств, установ, організацій області, своєчасно упереджувати розростання конфліктних ситуацій. Так, у вказаний період на контролі відділення перебувало два колективних трудових спори зареєстрованих Національною службою посередництва і примирення, один із них вирішений і знятий з реєстрації.

Так, в червні 2012 року по ініціативі профспілкового комітету ПАТ «Дніпроспецсталь» був зареєстрований колективний спір з вимогами до адміністрації щодо підвищення заробітної плати відповідно до галузевої

угоди та відмінити Положення про преміювання найманих працівників підприємства.

Незважаючи на складність його вирішення завдяки взаємодії відділення НСГШ, органів місцевої влади, обласного комітету працівників металургійної і гірничовидобувної галузі та представників сторін соціально - трудових, протягом місяця даний спір був вирішений і знятий з реєстрації.

Як наслідок успішної взаємодії всіх зацікавлених організацій та установ протягом поточного року на контролі відділення НСГТП у Запорізькій області перебуває лише один колективний трудовий спір у порівнянні з попередніми роками, коли було чотири і більше трудових спорів. Даний спір свого часу виник між найманими працівниками ЗДП «Радіоприлад» та адміністрацією підприємства з вимогами щодо виплати заборгованості із заробітної плати.

Вагому роль відіграє взаємодія Запорізької обласної ради профспілок з відділенням НСПП щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). Найбільш плідною вона виявилась із обласними організаціями профспілок, працівників житло-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (голова А.О. Малигіна), працівників металургійної і гірничовидобувної промисловості (голова В.М. Сєдов), працівників освіти і науки (голова Н.1. Гринь), працівників хімічної та нафтопереробної промисловості (голова А.С. Хорунжа).

Так, протягом 2012 року на обліку було 57 конфліктних ситуацій. Із зазначеної кількості вдалося попередити виникнення 33 колективних трудових спорів.

Слід зазначити, що у своїй роботі із сторонами соціально-трудових відносин відділення НСПП відчуває деякі труднощі. Тож, працівники відділення під час проведення моніторингу не завжди мають змогу отримати потрібну інформацію для здійснення повноцінного аналізу стану соціально - трудових та економічних відносин на окремих підприємствах. Іноді керівники відмовляються надавати дані, що не мають конфіденційного характеру, а іноді відмовляються контактувати. З цього приводу працівники відділення не в змозі виконувати покладені на них державою функції щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). При наявності таких випадків відділення звертається в органи прокуратури для надання відповідної правової оцінки неправомірним діям керівників підприємств.

Вважаємо, що основними причинами цього є низький рівень правової культури учасників соціально-трудових відносин, а також недосконалість законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), в якому необхідно чіткіше визначити взаємовідносини та обов'язки сторін соціально-трудових відносин та Національної служби посередництва і примирення під час проведення вивчення стану соціально-трудових та економічних відносин.

Іншим вагомим чинником виникнення конфліктних ситуацій та колективних трудових спорів є питання заробітної плати працівників. На

рівні області вказаному питанню на всіх рівнях приділяється особлива увага. Так, у кожному регіоні області працюють комісії з питань заборгованості із заробітної плати, на які постійно запрошуються керівники підприємств - боржників і за результатами питань погашення такої заборгованості комісіями приймаються рішення та здійснюються відповідні заходи.

У відділенні НСПП в Запорізькій області такі підприємства також перебувають на постійному обліку і у взаємодії з місцевими органами державної влади, самоврядування, профспілками і на багатьох із них здійснюються заходи із запобігання виникнення конфліктів. Проте іноді причинами виникнення напруженості стану соціально трудових відносин на підприємствах є питання, які не вирішуються на рівні центральних органів влади. Останніми прикладами цього є:

- конфліктна ситуація, яка склалася на ПАТ «Азмол» у м. Бердянську;

- ситуація на ЗДП «Радіоприлад» м. Запоріжжя;

- ПАТ «Товари народного вжитку» м. Мелітополь;

- ДП «Запоріжцивільпроект» м. Запоріжжя, на яких основними чинниками дестабілізації стану соціально-трудових відносин являється несвоєчасна виплата заробітної плати.

Працівники таких підприємств неодноразово влаштовували акції соціального протесту на території області, незважаючи на здійснені заходи місцевих органів державної влади, профспілок, роботодавців у взаємодії з відділенням НСПП в Запорізькій області. Питання по вказаним підприємствам не вирішені центральними органами до цього часу і ситуація набуває загрозливого характеру на регіональному рівні.

Підсумовуючи вищезазначене, можна відзначити, що на регіональному рівні в області здійснюється взаємодія органів місцевої влади, представницьких організацій працівників і роботодавців, профспілки та відділення НСПП під час урегулювання колективних трудових спорів і запобігання соціальним конфліктам, яка приносить у теперішній складній ситуації плідні результати. Як бачимо, цю співпрацю у сфері збільшення правової обізнаності найманих працівників щодо застосування законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення постійного спільного моніторингу з вивчення проблем на підприємствах, які можуть призвести до підвищення рівня соціальної напруги з метою організації своєчасного превентивного реагування на можливе загострення конфліктної ситуації та запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

 

Інформація відділення Національної

служби посередництва і примирення

в Запорізькій області

П'ятниця, 23 Серпня 2013 09:01

Переглядів: 808


Поділитися:

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області